เพื่อนนักเดินทาง

สำหรับข้อมูลเรื่องเวลา, อากาศ และ สกุลเงิน เลือกได้จากตัวเลือกเหล่านี้

-

เปรียบเทียบโซนเวลาทั่วโลก

แปลงสกุลเงิน

เป็น
=

พยากรณ์อากาศ

 • 27

  Jan. 2012
 • 28

  Jan. 2012
 • 29

  Jan. 2012
 • 30

  Jan. 2012
 • 31

  Jan. 2012
  ( Bangkok, Thailand )
 • Occasional Flurries
  91 / 75 °F
  Relative Humidity = " 55 "
  Wind Speed MPH = " 7 "
 • Light Rain And Snow
  41 / 30 °F
  Relative Humidity = " 89 "
  Wind Speed MPH = " 12 "
 • Occasional Flurries
  91 / 75 °F
  Relative Humidity = " 55 "
  Wind Speed MPH = " 7 "
 • Occasional Flurries
  91 / 75 °F
  Relative Humidity = " 55 "
  Wind Speed MPH = " 7 "
 • Occasional Flurries
  91 / 75 °F
  Relative Humidity = " 55 "
  Wind Speed MPH = " 7 "
  ( London, England )
 • Occasional Flurries
  91 / 75 °F
  Relative Humidity = " 55 "
  Wind Speed MPH = " 7 "
 • Light Rain And Snow
  41 / 30 °F
  Relative Humidity = " 89 "
  Wind Speed MPH = " 12 "
 • Occasional Flurries
  91 / 75 °F
  Relative Humidity = " 55 "
  Wind Speed MPH = " 7 "
 • Occasional Flurries
  91 / 75 °F
  Relative Humidity = " 55 "
  Wind Speed MPH = " 7 "
 • Occasional Flurries
  91 / 75 °F
  Relative Humidity = " 55 "
  Wind Speed MPH = " 7 "