07

Feb. 2012

HotelTravel.com เพิ่มจำนวน 113 โรงแรมพันธมิตรใหม่ใน 64 เมืองทั่วโลก

Thidarat JessadanonglukBack to press release

7 กุมภาพันธ์ 2555 - HotelTravel.com เพิ่มจำนวน 113 โรงแรมพันธมิตรใหม่ใน 64 เมืองทั่วโลก ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ เนื่องจากจำนวนโรงแรมพันธมิตรทั่วโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วทุกเดือน
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาข้อมูล HotelTravel.com คุณโอลิเวียร์ ดอมเบ กล่าวว่า HotelTravel.com เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ด้วยความมุ่งมั่นและพยายามที่จะเพิ่มจำนวนโรงแรมพันธมิตรในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2554 ที่ผ่านมา และนั่นคือกลยุทธ์ที่เราได้ทำอย่างต่อเนื่องมากตั้งแต่ปีที่แล้วและยิ่งตอกย้ำในการเพิ่มจำนวนโรงแรมพันธมิตร ในช่วงเดือนแรกของปี 2555
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการก้าวกระโดดของโรงแรมพันธมิตรใน HotelTravel.com ซึ่งเป็นการร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และมันก็เป็นจริงทำให้ทาง HotelTravel.com ได้เกิดการจ่ายเงินปันผลแก่โรงแรมพันธมิตร”
“ยังมีโรงแรมอื่น ๆ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบออนไลน์ซื้อขาย ที่มองเห็นถึงผลประโยชน์กับการขายห้องพักโดยตรงกับผู้บริโภคผ่าน HotelTravel.com และบริษัทสามารถเสนอบริการที่พักโรงแรมทั้งจากโรงแรมในเครือพันธมิตรและบริการสำรองห้องพักตามความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล ซึ่งบริษัทตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่อื่น ๆ (OTA)”
“และโรงแรมรู้ถึงเหตุผลนี้ เราเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายการท่องเที่ยวและเคารพกฎของ OTA เป็นอย่างดี และนี่ยิ่งทำให้ HotelTravel.com ยิ่งต้องเคารพข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงแรมพันธมิตรอย่างจริงจัง ในเรื่องของความเท่าเทียมกันของราคา ในอัตราที่ส่งมอบอย่างต่อเนื่องและราคาต่ำกว่าคู่แข่งขันของเรา และนี่จะยิ่งทำให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดการสำรองห้องพัก และอีกทั้งยังส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริโภคออนไลน์เช่นเดียวกัน”คุณโอลิเวียร์ ดอมเบ กล่าวสรุป
โรงแรมในเครือพันธมิตรเหล่านี้ได้รวมอยู่ด้วยแต่จะจำกัดโรงแรมในมาเดรา โปรตุเกส, โรงแรมในกรุงเทพมหานครและโรงแรมในภูเก็ต ประเทศไทย, โรงแรมในเสียมเรียบ กัมพูชา, โรงแรมในบังกาลอร์ อินเดีย, โรงแรมในอิสตันบูล ตุรกี และโรงแรมในอัลวอร์ โปรตุเกส   -----จบ-----

Back to press release